hiep-phap-nam
Trung Nguyễn 25/10/2014 412 Lượt xem

(ĐHKS)- Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa […]

vien-kiem-sat-nhan-dan
Trung Nguyễn 25/10/2014 722 Lượt xem

Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, tình hình tội phạm về tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, các cấp, các ngành; tính chất ngày càng nghiêm trọng