thi hanh an uu tien tai san
Trung Nguyễn 02/01/2015 1306 Lượt xem

Có một vụ thi hành án bán tài sản để thi hành nhiều bản án, trong số đó có một […]

thi hanh án nọp ngân sach
Trung Nguyễn 02/01/2015 612 Lượt xem

  Chi cục Thi hành án dân sự có thể giữ lại 10% trên tổng số tiền án phí do […]

thi hanh an
Trung Nguyễn 02/01/2015 757 Lượt xem

Tài sản đã bán đấu giá thành nhưng sau đó phát hiện thấy việc thẩm định giá còn thiếu giá […]

Luật thi hành án dân sự
Trung Nguyễn 29/12/2014 819 Lượt xem

   (BNCTW) – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc […]

thi han an 5
Trung Nguyễn 25/10/2014 746 Lượt xem

Từ việc nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành, tôi nhận thấy trong công tác thi hành án […]

thi hanh an 4
Trung Nguyễn 25/10/2014 1234 Lượt xem

Hoà giải là nguyên tắc bắt buộc trong tố tụng dân sự, thể hiện sự tôn trọng quyền tự thoả […]

thi-hanh-an-2
Trung Nguyễn 25/10/2014 550 Lượt xem

Vụ việc cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành […]

thi hanh an
Trung Nguyễn 25/10/2014 506 Lượt xem

Nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên là một chức danh tư pháp, có nhiệm vụ […]