Các loai thue thu nhap doanh nhgiep được miễn
Trung Nguyễn 26/10/2014 324 Lượt xem

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, […]

thue 2
Trung Nguyễn 25/10/2014 343 Lượt xem

Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC,78/2014/TT-BTC nhằm đơn giản […]

thue
Trung Nguyễn 25/10/2014 337 Lượt xem

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế TNDN trong năm 2014 sẽ có một số điểm mới đáng lưu ý sau: – DN nộp […]