thue doi vơi nguoi khong cu tru
Trung Nguyễn 22/01/2015 583 Lượt xem

Hỏi: Chồng tôi là người nước ngoài, làm việc trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Khu […]

thuế chuyển nhượng bất động sản
Trung Nguyễn 22/01/2015 555 Lượt xem

Điều 14 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: 1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động […]

thu nhap chiu thue tư kinh doanh
Trung Nguyễn 22/01/2015 495 Lượt xem

Điều 10 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: 1. Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác […]

thu nhap trung thuong
Trung Nguyễn 22/01/2015 483 Lượt xem

Điều 31 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: 1. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa […]

thue thu nhap vơi tư thiện
Trung Nguyễn 22/01/2015 516 Lượt xem

Điều 20 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: 1. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được […]

giam trừ gia cảnh người phụ thuộc
Trung Nguyễn 20/01/2015 575 Lượt xem

Trình tự và Quy định của pháp luật về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh. Giảm trừ gia cảnh […]

giảm trừ gia cảnh
Trung Nguyễn 20/01/2015 375 Lượt xem

Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: 1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ […]

thue thu  nhập từ tiền công
Trung Nguyễn 20/01/2015 289 Lượt xem

Điều 11 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: 1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công […]

các vân đề cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhâ
Trung Nguyễn 20/01/2015 323 Lượt xem

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập […]

các ngành chịu thuế thu nhập cá nhân
Trung Nguyễn 20/01/2015 366 Lượt xem

Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các […]