Thủ tục xin giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet (ICP)

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

 I. Thông tin

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá thông tin tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;

2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

II. Các bước thực hiện

1. Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng 1 cửa – Sở thông tin ,  truyền thông của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và lấy giấy hẹn;

2. Sau 04 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, người nộp đơn đến Sở thông tin, truyền thông của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ cần bổ sung, người nộp đơn sẽ phải bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách;

3. Sau 15 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ hợp lệ, người nộp đơn sẽ nhận được Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet ( Giấy phép ICP )

III. Hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép ICP, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet (theo mẫu);

2. Giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh ,  giấy chứng nhận đầu tư  hoặc quyết định thành lập (photo có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

3. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của cơ quan chủ quản đối với cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần do tư nhân thành lập, công ty TNHH);

4. Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những nội dung chính sau

+ Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;

+ Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin (website, forum, blog v.v);

+ Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin;

+ Tên miền dự kiến sử dụng;

5. Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học của người quản lý trang tin;

6. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký tên miền;

7. Văn bản chấp thuận nguồn tin để đảm bảm việc sử dụng nguồn tin hợp pháp;

326 Lượt xem