Thủ tục thu hồi mã số, mã vạch của doanh nghiệp

 I. Thông tin:

1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

3. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

4. Lệ phí: Không

II. Các bước thực hiện:

1. Rà soát doanh nghiệp vi phạm các quy định về MSMV theo QĐ 15/2006/QĐ-BKHCN hoặc hướng dẫn thủ tục xin ngừng sử dụng của DN (trường hợp tự xin ngừng);

2. Thẩm định hồ sơ và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV

III. Đầu mục hồ sơ: (01 bộ)

1.  Công văn xin ngừng sử dụng;

2. Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của DN (nếu có);

3. Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng;

4. Giấy chứng nhận sử dụng MSMV cũ đã được cấp.

 

313 Lượt xem