Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Sở công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để quý vị tham khảo

  1. Thông tin

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở công thương tỉnh ,  thành phố trực thuộc trung ương .

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương .

– Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện: Tổ chức

– Phí, lệ phí:

+ Đối với các điểm kinh doanh tại thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã lệ phí 300.000đồng / giây phép.
+ Đối với các điểm kinh doanh tại các khu vực ngoài thành phố, thị xã lệ phí 150.000đồng/giấy phép.

2. Các bước

– Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương.

– Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

– Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

– Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương.

3. Hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007).

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

– Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng của cửa hàng trạm bán lẻ xăng dầu (theo mẫu Nghị định 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007).

– Tài kiệu về đầu tư xây dựng cửa hàng ( giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đât do cơ quan có thẩm quyền cấp).

– Bản sao chứng chỉ đã học qua lớp nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ, nhân viên cửa hàng.

– Tài liệu khác: Giấy xác nhận môi trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

4. Yêu cầu

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp.

– Có cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc Sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp dồng liên doanh, liên kết góp vốn.

– Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn PCCC và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 3 tháng.

 

310 Lượt xem