thu tuc dang ky bien quang cao lon
Trung Nguyễn 17/12/2014 756 Lượt xem

Hướng dẫn thủ tục Xin giấy phép thực hiện quảng cáo trên các phương tiện là bảng, biển, pano tấm […]

Dinh gia thương hieu
Trung Nguyễn 26/10/2014 898 Lượt xem

Thương hiệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi doanh nghiệp. Sự chênh lệch […]

nhan hieu 1
Trung Nguyễn 25/10/2014 426 Lượt xem

Trong xu thế mà tỷ lệ giá trị các tài sản vô hình so với các tài sản hữu hình […]

doc quyen
Trung Nguyễn 25/10/2014 441 Lượt xem

Nhãn hiệu có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, […]

Dang ky nhan hieu hang hoa
Trung Nguyễn 25/10/2014 370 Lượt xem

Khi thiết kế nhãn hiệu, ngoài yêu cầu như tên thương mại cần lưu ý: Một doanh nghiệp có thể […]

Nhan hieu
Trung Nguyễn 25/10/2014 400 Lượt xem

 Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác […]