Lệ phí trước bạ đăng ký ô tô giảm xuống 2 %

Nghị định Chính phủ số 23/2013/NĐ-CP vừa ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45/2011/ND-CP về lệ phí trước bạ.

Theo đó, kể từ ngày 1-4-2013, mức lệ phí trước bạ đăng ký từ lần thứ hai trở đi đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) tại tất cả các địa phương sẽ giảm chỉ còn 2% (quy định hiện hành từ 10-20% tùy từng địa phương).

Lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với loại ôtô dưới 10 chỗ trên đây cũng giảm xuống chỉ còn là 10%, trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương thì HĐND tỉnh, TP trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 15%  (hiện mức thu là 10-20% tùy từng địa phương).

Nghị định 23 cũng quy định kể từ ngày 1-4 địa phương nào đang áp dụng mức thu cao hơn 15% thì vẫn tiếp tục áp dụng mức lệ phí trước bạ đó cho đến khi HĐND tỉnh, TP trực thuộc trung ương ban hành mức thu lệ phí mới theo nghị định sửa đổi này.

 

316 Lượt xem

Tin liên quan