[Giấy tờ] – Bảng kê hồ sơ

BẢNG KÊ HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

                     (chuyển đến hưởng tại  BHXH tỉnh, thành khác).

  1. Ho, tên người yêu cầu:…………………………Điện thoại:……………
  2. Địa chỉ liên lạc (ghi rừ đường, phường xó, quận huyện, tỉnh thành phố): ….

…………………………………………….…………………………………

 

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng
(1) (2) (3)
1. Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng thỏng theo Mẫu số 16-HSB, 01 bản.  
2. Giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, 01 bản.
3. Bản sao HK thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú nơi đề nghị chuyển đến (nếu đơn không có xác nhận của địa phương nơi chuyển đến), 01 bản.

Lưu ý:

– Đề nghị đơn ghi từ địa chỉ cư trú chuyển đến (số nhà, đường, (xó) phường, quận (huyện), tỉnh, thành phố) và số điện thoại để liên lạc.

– Sau khi nộp đơn đề nghị chuyển hồ sơ, BHXH Tp. HCM sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ gốc của ông (bà) bằng đường công vụ. Đề nghị ụng (bà) chờ thụng bỏo mời đến làm thủ tục đăng ký hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Ngày trả kết quả:………./……/……

 Cán bộ TNHS

(Ký, ghi rừ họ tờn)

 

Quận (huyện)….… …….ngày ……/……./….….

Người nộp đơn

(Ký, ghi rừ họ tờn)

 

 

448 Lượt xem