doanh nghiep tu nhan
Trung Nguyễn 11/01/2015 1322 Lượt xem

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng […]

doanh nghiep tu nha
Trung Nguyễn 08/01/2015 1300 Lượt xem

Khái niệm – Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách […]

Doanh nghiệp tư nhân
Trung Nguyễn 30/12/2014 668 Lượt xem

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp: do một cá nhân làm chủ sở hữu và cá nhân chủ sở […]

Gop von cong ty
Trung Nguyễn 26/10/2014 678 Lượt xem

Một doanh nghiệp tư nhân (DNTN)