quyen cua thanh vien góp von
Trung Nguyễn 08/01/2015 651 Lượt xem

Hạn chế đối với quyền của thành viên hợp danh – Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh […]

quyen va nghia vu
Trung Nguyễn 08/01/2015 1278 Lượt xem

Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Thành viên góp […]

thanh vien
Trung Nguyễn 08/01/2015 683 Lượt xem

Tiếp nhận thành viên – Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp […]

von cong ty hop danh
Trung Nguyễn 08/01/2015 486 Lượt xem

1. Góp vốn: Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, việc góp vốn trong công ty hợp danh […]

thanh-lap-cong-ty-hop-danh
Trung Nguyễn 08/01/2015 476 Lượt xem

Hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh bao gồm: – […]

quan ly cong ty hop danh
Trung Nguyễn 08/01/2015 1091 Lượt xem

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh bao gồm: […]

cong ty hơp doanh
Trung Nguyễn 08/01/2015 630 Lượt xem

1. Đặc điểm Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, thành viên của công ty hợp danh là […]

Công ty hợp danh
Trung Nguyễn 30/12/2014 358 Lượt xem

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên là cá nhân, trong đó phải có […]

doanh nghiep
Trung Nguyễn 26/10/2014 532 Lượt xem

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư là hai luật luôn đi đôi với nhau để điều chỉnh tất cả […]

Cac nganh nghe có dieu kien
Trung Nguyễn 26/10/2014 403 Lượt xem

Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng […]