các loại thuế cho hộ kinh doanh cá thể
Trung Nguyễn 20/01/2015 1040 Lượt xem

Hộ kinh doanh cá thể sẽ có 3 khoản thuế phải nộp :thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng […]

doanh nghiep tu nhan
Trung Nguyễn 11/01/2015 1290 Lượt xem

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng […]

doanh nghiep tu nha
Trung Nguyễn 08/01/2015 1247 Lượt xem

Khái niệm – Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách […]

quyen cua thanh vien góp von
Trung Nguyễn 08/01/2015 642 Lượt xem

Hạn chế đối với quyền của thành viên hợp danh – Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh […]

quyen va nghia vu
Trung Nguyễn 08/01/2015 1228 Lượt xem

Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Thành viên góp […]

thanh vien
Trung Nguyễn 08/01/2015 670 Lượt xem

Tiếp nhận thành viên – Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp […]

von cong ty hop danh
Trung Nguyễn 08/01/2015 472 Lượt xem

1. Góp vốn: Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, việc góp vốn trong công ty hợp danh […]

thanh-lap-cong-ty-hop-danh
Trung Nguyễn 08/01/2015 457 Lượt xem

Hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh bao gồm: – […]

quan ly cong ty hop danh
Trung Nguyễn 08/01/2015 1059 Lượt xem

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh bao gồm: […]

cong ty hơp doanh
Trung Nguyễn 08/01/2015 607 Lượt xem

1. Đặc điểm Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, thành viên của công ty hợp danh là […]