[Doanh nghiệp tư nhân] – Thế nào là Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp: do một cá nhân làm chủ sở hữu và cá nhân chủ sở hữu đó chỉ được làm chủ sở hữu một doanh nghiệp tư nhân; không được đồng thời làm chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân khác hoặc chủ sở hữu hộ kinh doanh và thành viên hợp danh của công ty hợp danh; cá nhân chủ sở hữu tự quyết định cơ cấu tổ chức và đích thân trực tiếp quản lý , thực hiện các hoạt động kinh doanh và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; cá nhân chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân.

Nếu bạn thực sự muốn một mình đứng lên thành lập doanh nghiệp, làm chủ doanh nghiệp đó và hoàn toàn tự mình quyết định về cơ cấu quản lý cũng như cách thức hoạt động kinh doanh thì thành lập doanh nghiệp tư nhân là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, tài sản của doanh nghiệp tư nhân và của cá nhân bạn không có sự tách biệt, bạn phải chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản của cá nhân mình đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trách nhiệm vô hạn về tài sản của cá nhân đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân vì trong quá trình hợp tác kinh doanh khách hàng luôn tin tưởng quyền lợi của họ được đảm bảo bằng tài sản không chỉ của doanh nghiệp mà còn bằng chính tài sản của chủ doanh nghiệp.

Vì vậy, khi quyết định lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân thì bạn nên chú ý tới trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

668 Lượt xem