Điều kiện đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng

Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng có mã ngành kinh tế số 4632. Công ty sau khi thành lập cần đáp ứng các điều kiện quy định tại thông tư số 26/2012/TT-BYT.

Kinh doanh thực phẩm chức năng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Có 3 điều kiện cần đáp ứng: quy định về công bố chất lượng, quy định về ATVSTP cho kho chứa và quy định về ngành nghề đăng ký kinh doanh.

1. Đối tượng được đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng

Tất cả các cá nhân, tổ chức không thuộc quy định tại điều 13 luật doanh nghiệp đều được phép thành lập công ty hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng.

2. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh

Như đã nói đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, do đó các bạn cần lưu ý đáp ứng các điều kiện trước khi triển khai kinh doanh thực tế

– Tên công ty không trùng lẫn hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

– Ngành nghề kinh doanh có mã ngành tương ứng với lĩnh vực hoạt động.

– Địa chỉ công ty không đặt tại chung cư, nhà tập thể hoặc các địa điểm theo quy định không được dùng làm trụ sở công ty ví dụ: Nhà xây trên đất nông nghiệp, đất dự án chưa chuyển đổi mục đích,…

– Giám đốc, người đại diện theo pháp luật không thuộc đối tượng bị hạn chế đăng ký kinh doanh hoặc bị cấm đăng ký kinh doanh. Ví dụ: Người đã làm giám đốc doanh nghiệp bỏ trốn, …

Trường hợp kho chứa thực phẩm chức năng không đồng thời là trụ sở công ty thì sau khi công ty thành lập các bạn cần bổ sung địa chỉ kho hàng vào mục số 11 về địa điểm kinh doanh công ty vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Đáp ứng các loại giấy phép trước khi kinh doanh

Có 3 loại giấy phép các bạn cần hoàn thiện trước khi phân phối thực phẩm chức năng trên thị trường

– Thứ nhất: Thực phẩm kinh doanh phải được công ty công bố chất lượng tại Bộ y tế hoặc được đơn vị phân phối cho bạn công bố chất lượng tại Bộ y tế.

– Thứ hai: Kho chứa thực phẩm chức năng phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP.

– Thứ ba: Nhãn hiệu của thực phẩm đã được bảo hộ hoặc không tương tự nhãn hiệu đã được chứng nhận độc quyền tại Việt Nam.

 

635 Lượt xem