Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV (chủ sở hữu là cá nhân)

I. Thông tin

Lĩnh vực:  Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Theo quy định của từng địa phương, thông thường trong khoảng từ 20.000 đến 200.000 đồng. Thông tư số 97/2006/TT-BTC n…
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
II. Các bước thực hiện:
1.Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2.Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.
3.Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận ĐKKD thì Phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết.
III. Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.
2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.
3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD. Thông tư 03/2006/TT-BKH của…

IV. Yêu cầu

1. 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
3. Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông tư 03/2006/TT-BKH của…

 

381 Lượt xem