Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề/Ngành, nghề mà pháp luật đòi hỏi cả Giám đốc và người khác giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề

 

BẢNG 1: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền)
Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân
Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân
Ngành, nghề mà pháp luật đòi hỏi cả Giám đốc và người khác giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề Dịch vụ kiểm toán – 3 CCHN
Dịch vụ kế toán – 2 CCHN
Ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý trong công ty Dịch vụ thú y – 1 CCHN
Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản – 1 CCHN
Giám sát thi công xây dựng công trình – 1 CCHN
Khảo sát xây dựng – 1 CCHN
Thiết kế xây dựng công trình – 1 CCHN
Hành nghề dược – 1 CCHN
Dịch vụ môi giới bất động sản – 1 CCHN
Dịch vụ định giá bất động sản – 2 CCHN
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – 2 CCHN môi giới bất động sản (nếu có  Dịch vụ định giá bất động sản thì phải có 2 CCHN định giá bất động sản)
Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật – 1 CCHN
Dịch vụ làm thủ tục về thuế – 2CCHN
Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải – 1 CCHN
Hoạt động xông hơi khử trùng – 1 CCHN
Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp – 1 CCHN (trong trường hợp có ủy quyền)

 

BẢNG 2: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại Nhà nước 3000 tỷ đồng
Ngân hàng thương mại cổ phần 3000 tỷ đồng
Ngân hàng liên doanh 3000 tỷ đồng
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 3000 tỷ đồng
Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD
Ngân hàng chính sách 5000 tỷ đồng
Ngân hàng đầu tư 3000 tỷ đồng
Ngân hàng phát triển 5000 tỷ đồng
Ngân hàng hợp tác 3000 tỷ đồng
Quỹ tín dụng nhân dân Quỹ tín dụng nhân dân trung ương 3000 tỷ đồng
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ đồng
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty tài chính 500 tỷ đồng
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng
Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng
Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng
Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng
Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng
Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD
Kinh doanh cảng hàng không Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng
Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng
Vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng
Vận chuyển hàng không nội địa Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng
Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng

 

 

403 Lượt xem