thu thuc do luong chat luong
Trung Nguyễn 17/12/2014 270 Lượt xem

 I. Thông tin: 1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2. Thời hạn […]

Thu tuc van chuyen
Trung Nguyễn 17/12/2014 283 Lượt xem

I. Thông tin: 1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2. Thời hạn […]

Thu tuc dieu kien Tu van
Trung Nguyễn 17/12/2014 278 Lượt xem

I. Thông tin: 1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2. Thời hạn […]

thu tuc dang ky do luong
Trung Nguyễn 17/12/2014 281 Lượt xem

 I. Thông tin: 1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2. Thời hạn […]

thu tuc thu hoi ma vach
Trung Nguyễn 17/12/2014 310 Lượt xem

 I. Thông tin: 1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2. Thời hạn […]

dang ky ma vach
Trung Nguyễn 17/12/2014 342 Lượt xem

 I. Thông tin: 1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2. Thời hạn […]

thue doanh nghiep
Trung Nguyễn 30/10/2014 347 Lượt xem

Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình […]

cong nghiep 2
Trung Nguyễn 30/10/2014 282 Lượt xem

Tóm tắt nội dung: 1. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể […]