HĐ – Cho thuê xe du lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o———-

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH

Số……..HĐ

– Căn cứ Luật ……….. Quốc hội nước cộng hoà  xã hội chủ nghĩa việt nam khoá …….ngày ………… có hiệu lực từ ngày …………

 – Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên.;

Hôm nay ngày……tháng……..năm….

Chúng Tôi gồm có:

I. Đơn vị cho thuê xe:   (Bên A)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH…………………………………..

Đại Diện; Ông:( bà) ………………..   Chức vụ ;…………………………………………….

ĐC: …………………………………………………………………………………………..

VPGD;…………………………………………………………………………………………….

ĐT:    ………….…………….. Fax; 84-4…………………..      MST; ………………………

Tài khoản số: ………………   Tại Ngân hàng …………

II. Đơn Vị Thuê xe: (Bên B)………………………………………

Đại Diện; Ông (Bà)……………………… ……….…Chức vụ…………………………..

Địa chỉ;………………………………………………………………………………………………

Điện Thoại;……………………………. fax;……………………MST……………………………

Tài khoản số ……………………Tại……………………………………………………………….

                Hai bên đã thoả thuận và ký kết Hợp đồng thuê xe như sau;

Điều 1:  Số lượng xe và thời gian thuê;

Số lượng xe………………..…………………Loại xe……………………………………………………….

Thời gian thuê từ ngày …..…./………./………đến ngày………../…..…./………

Thời gian đón khách lúc;……………………..trả khách lúc…………………

Lịch trình ;…………………………………………………………………………………………..

Điều 2Thể thức thanh toán;

Thanh toán bằng tiền mặt (  ) hoặc chuyển khoản (  )

Giá thuê;……………………… bằng chữ………………………………………………………….

Giá trên ……… bao gồm thuế VAT.

Số Tiền đặt trước ………….Còn lại…………………….……………….

Chi Phí:  Cầu phà, Bến bãi Bên …….Ăn nghỉ lái xe Bên ………………………

Điều 3Cam kết chung;

  1. Sau khi ký hợp đồng Bên B muốn thay đổi địa điểm và thời gian đón phải báo trước cho bên A Trước 24h.Trong trường hợp xe đã đến đia điểm đón khách ,nhưng phải về không thì bên B phải Thanh Toán 50% tổng giá trị hợp đồng.
  2. Bên A đảm bảo xe tốt , đúng chủng loại khách yêu cầu đảm bảo đón khách đúng giờ, lái xe p/v tận tình, xe đảm bảo có đầy đủ bảo hiểm cho hành khách theo đúng Quy định .
  3. Lái xe có quyền từ chối vận chuyển vượt quá số người theo quy định,không đi vào đường cấm, đường chật hẹp, nguy hiểm,không vận chuyển hàng hoá,hành lý, hàng Quốc cấm trái pháp luật.
  4. Hợp đồng được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản..

 

                   ĐẠI DIÊN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

331 Lượt xem